Raporty roczne

Raport 2018

W roku 2018 miały miejsce następujące wydarzenia:

• Niedzielne nabożeństwa ogólne w Malince, Wrocławiu oraz rzadziej w mniejszych grupach w Gdańsku i Zielonej Górze
• Niedzielne szkółki dziecięce
• Nabożeństwa młodzieżowe
Wydarzenia comiesięczne lub rzadsze:
• Konferencje Chrześcijańskie z wieloma nabożeństwami, zazwyczaj w weekendy przy współudziale zaproszonych zborów
• Konferencje międzynarodowe z gośćmi z wielu krajów
Ponadto Rada Starszych postanowiła o rozpoczęciu budowy nowego obiektu kościelnego w roku kolejnym.

Nabożeństwa niedzielneNabożeństwa młodzieżoweSzkółki niedzielneKonferencje ChrześcijańskieChrześcijańskie konferencje międzynarodoweSpotkania seniorów
Osób100-25060-10025-40150-300150-32010-20
Częstotliwośćco tydzieńco tydzieńco tydzień5 razy w roku2 razy w roku2 razy w roku
Grupa wiekowawszyscy13-35 lat4-12 latwszyscywszyscy60+

Raport 2019

W roku 2019 miały miejsce następujące wydarzenia:

• Niedzielne nabożeństwa ogólne w Malince i Wrocławiu
• Niedzielne szkółki dziecięce
• Nabożeństwa młodzieżowe
Wydarzenia comiesięczne lub rzadsze:
• Konferencje Chrześcijańskie z wieloma nabożeństwami, zazwyczaj w weekendy przy współudziale zaproszonych zborów
W marcu rozpoczęto budowę nowego obiektu kościelnego. Planowane oddanie do użytku w 2021 roku.

Raport 2020

2020 rok rozpoczęto standardowo z regularnymi spotkaniami wiernych. Jednak w kwietniu pojawiły się komplikacje związane z pandemią. Obowiązujące restrykcje mocno zmieniły wygląd i charakter działalności Zboru.

Jednocześnie cały rok kontynuowano budowę nowej nieruchomości zborowej w Ustroniu.

Przegląd roku umieszczono w raporcie poniżej.