Kontakt

Zbór Stanowczych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej

Adres

Skoczowska 134
43-450 Ustroń

NIP 548-21-74-817
REGON 072287400

Telefon

Witold Czyż
+(48) 606 672 124

Leszek Czyż
+(48) 502 607 419

EMAIL

kontakt@zsch.org
www.zsch.org

Numer w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych: 47 – Rejestr MSWIA

Konto na wpłaty z darowizn

W PLN:  85 1050 1096 1000 0023 2280 7567
EUR: PL40 1050 1096 1000 0023 2370 0001
Swift: INGBPLPW