Spotkanie seniorów

6 listopada 2021 mieliśmy zebranie seniorów z naszego zboru.

Po serdecznym przywitaniu, zostaliśmy zaproszeni do stołów, gdzie podano obiad. Po smacznym posiłku przeszliśmy do drugiej części gdzie odbyło się nabożeństwo.

Wszyscy zostali pokrzepieni Słowem Bożym dzięki zwiastowaniu naszych braci, a także przez pieśni śpiewane wspólnie i w duetach. Bracia – Jerzy Polok, Piotr Pilch, Leszek Czyż, Janek Kędzior wzmocnili w zebranych wiarę w to, że każdy z nas ma ważne osobiste zadanie, najstarsza grupa wiekowa absolutnie nie jest bezużyteczna w zborze. 

Nasze życie może być przykładem i pomocą dla młodzieży, wnuków. Trwając w przemianie, przyjmując światło, stwarzamy niebiańską atmosferę wokół siebie. Dowodzimy, że zbawienie, które przyniósł Jezus, może być naszym udziałem. Możemy także zanosić modlitwy i wspierać młodszych.

Usłyszeliśmy dużo wspaniałych przykładów, zachęcenia do wdzięczności i dążenia w przód. W międzyczasie młodzież nakryła stoły do kawy i tam w serdecznej atmosferze, przy cieście i rozmowach spędziliśmy resztę wieczoru. Wszyscy byliśmy wdzięczni za ten budujący wieczór i będziemy wyczekiwać na kolejne takie spotkanie.

Chrzest

W niedzielę 17.10.2021 odbyła się w naszym Zborze uroczystość chrztu wodnego. Brat Ruben Nooitgedagt wyjaśnił, że chrzest jest świadectwem zawarcia przymierza z Bogiem. Jezus umarł

Czytaj więcej

Wieczór dla matek

26. maja zorganizowano w Zborze spotkanie z okazji Dnia Matki. Po raz pierwszy w pachnącej nowością Sali zgromadzeń w Ustroniu. Była zachęta do zaufania Bogu

Czytaj więcej

Życie, które inspiruje

W grudniu odbyło się spotkanie, które zainspirowało wielu do naśladowania Chrystusa. Nabożeństwo było związane z jubileuszem starszego brata Jerzego Poloka. Cały zbór zgromadził się z

Czytaj więcej