Wieczór dla matek

26. maja zorganizowano w Zborze spotkanie z okazji Dnia Matki. Po raz pierwszy w pachnącej nowością Sali zgromadzeń w Ustroniu. Była zachęta do zaufania Bogu w codziennym szarym dniu, do utrzymania właściwych priorytetów – przede wszystkim wierność Jezusowi, a wszystko inne będzie nam dodane – jak mówi biblia. Zaakcentowano, że poczucie bezsilności absolutnie nie skreśla nikogo, w takiej sytuacji można się modlić i uzyskać pokój w Bogu. Właśnie w takim stanie najszybciej odczuwa się moc modlitwy. Chór zaśpiewał pieśń 111, został też wyświetlony film motywacyjny na temat: jak radzić sobie z troskami. Wiele uczestniczek złożyło swoje osobiste świadectwa ku wzajemnemu zbudowaniu. Fragment pieśni 111 z DP: „Bije serce me z radości, Myśli Pana w obfitości Wypływają zeń, więc głośno wołam dziś: Już znalazłem drogę w niebo! Wzbudził we mnie Pan Królestwo! I rozwija cudnie się we wnętrzu mym. Ref: Uwielbiamy Cię, Wszechwładny, Żeś powołał nas do tak pięknego życia dzień po dniu. Chcemy, Panie, nieustannie Czcić i wielbić Cię, wspaniały Boże nasz.” Wieczór zakończył się społecznością przy rozmowach z przekąską i czymś słodkim na deser.

Spotkanie seniorów

6 listopada 2021 mieliśmy zebranie seniorów z naszego zboru. Po serdecznym przywitaniu, zostaliśmy zaproszeni do stołów, gdzie podano obiad. Po smacznym posiłku przeszliśmy do drugiej

Czytaj więcej

Chrzest

W niedzielę 17.10.2021 odbyła się w naszym Zborze uroczystość chrztu wodnego. Brat Ruben Nooitgedagt wyjaśnił, że chrzest jest świadectwem zawarcia przymierza z Bogiem. Jezus umarł

Czytaj więcej

Konferencja międzynarodowa

2-3 października odbyła się pierwsza chrześcijańska konferencja międzynarodowa w nowej Sali. Było to bardzo spajające i budujące wydarzenie, ku radości wszystkich członków zboru oraz gości.

Czytaj więcej